Forum


Powrót Przesłanka unieważnienia

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Zamawiający po otwarciu ofert - w toku ich badania stwierdził iż popełnił błąd w opisie przedmiotu zamówienia. Jego opis był zbyt ogólny i skutkować może tym ,że jesli zawrze umowę zrealizuje zamówienie odbiegające od jego oczekiwań i potrzeb. Rodzi sie pytanie jaka może być przesłanka unieważnienia postępowania o której mowa w Pzp uwzględniająca powyższy stan faktyczny? A może jest inny sposób skorygowania popełnionego błędu?
Zamawiający po otwarciu ofert - w toku ich badania stwierdził iż popełnił błąd w opisie przedmiotu zamówienia. Jego opis był zbyt ogólny i skutkować może tym ,że jesli zawrze umowę zrealizuje zamówienie odbiegające od jego oczekiwań i potrzeb. Rodzi sie pytanie jaka może być przesłanka unieważnienia postępowania o której mowa w Pzp uwzględniająca powyższy stan faktyczny? A może jest inny sposób skorygowania popełnionego błędu?
1
2017-07-27 14:33 0

M.

Maria .....

59

Ja bym unieważniła postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na pewno nie można już modyfikować opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast przy unieważnieniu można liczyć się z pewnymi kosztami. Zawsze jest jakieś ryzyko.
Ja bym unieważniła postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na pewno nie można już modyfikować opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast przy unieważnieniu można liczyć się z pewnymi kosztami. Zawsze jest jakieś ryzyko.
1
2017-07-28 09:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy