Forum


Powrót Pomyłka wykonawcy w określeniu terminu wykonania zamówienia bedącym kryterium oceny ofert.

M.

Mateusz .....

0

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 na roboty budowlane jako jedno z kryterium oceny ofert wskazany był termin realizacji. W SIWZ dla kryterium termin przypisano wagę:
Do 30.04.2018r. - 20 pkt.
01 – 31.05.2018r - 10 pkt.
01-30.06.2018r. - 0 pkt.
Wykonawca w ofercie wskazał termin 30.04.2017r. Czy w związku z tym można "ratować" ofertę która była najkorzystniejsza określając ten przypadek jako oczywistą omyłkę pisarską polegającą na niezgodności oferty z SIWZ niepowodującą istotnych zmian w treści oferty traktując jako błąd logiczny (nie da się wykonać zamówienia w terminie przeszłym)?
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 na roboty budowlane jako jedno z kryterium oceny ofert wskazany był termin realizacji. W SIWZ dla kryterium termin przypisano wagę: Do 30.04.2018r. - 20 pkt. 01 – 31.05.2018r - 10 pkt. 01-30.06.2018r. - 0 pkt. Wykonawca w ofercie wskazał termin 30.04.2017r. Czy w związku z tym można "ratować" ofertę która była najkorzystniejsza określając ten przypadek jako oczywistą omyłkę pisarską polegającą na niezgodności oferty z SIWZ niepowodującą istotnych zmian w treści oferty traktując jako błąd logiczny (nie da się wykonać zamówienia w terminie przeszłym)?
1
2017-07-28 14:11 0

A.

Anna .....

16

Ja bym raczej tak zrobiła.
Ja bym raczej tak zrobiła.
1
2017-07-28 14:24 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy