Forum


Powrót Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w konsorcjum

J.

Joanna .....

3

Ofertę złożyło konsorcjum, w którym jeden z konsorcjantów to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej a drugi - lider, to jednoosobowa firma. Niezbędne dokumenty w postępowaniu: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia, wykaz robót, wykaz osób, CEIDG lub KRS, grupa kapitałowa.
W wykazie robót są wskazane takie roboty, które konsorcjanci wykonywali wspólnie. W wykazie osób wskazane są obie osoby. Chciałabym się upewnić ... czy wzywam wykonawcę do uzupełnienia dokumentów dotyczących konsorcjanta - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. do złożenia oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia oraz informacji o grupie kapitałowej? Bo kwestię CEIDG/KRS załatwia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, tak?
Lider w swoim zakresie złożył wszystkie wymagane dokumenty.
Ofertę złożyło konsorcjum, w którym jeden z konsorcjantów to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej a drugi - lider, to jednoosobowa firma. Niezbędne dokumenty w postępowaniu: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia, wykaz robót, wykaz osób, CEIDG lub KRS, grupa kapitałowa. W wykazie robót są wskazane takie roboty, które konsorcjanci wykonywali wspólnie. W wykazie osób wskazane są obie osoby. Chciałabym się upewnić ... czy wzywam wykonawcę do uzupełnienia dokumentów dotyczących konsorcjanta - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. do złożenia oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia oraz informacji o grupie kapitałowej? Bo kwestię CEIDG/KRS załatwia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, tak? Lider w swoim zakresie złożył wszystkie wymagane dokumenty.
0
2016-07-25 09:51 0

M.

Marta .....

27

Nie bardzo wiem, jak osobo fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może się rozliczać ??? Ale to problem fiskusa.
Generalnie musisz żądać wszystkich dokumentów na niepodleganie wykluczeniu - w opisanym przypadku oświadczenia. Drugi konsorcjant nie musi składać oświadczenia o spełnianiu warunków, bowiem nie każdy warunek musi spełniać (po to zawiązuje się konsorcjum) chyba że opisałaś w sposobie spełniania warunków, ze wszyscy konsorcjanci muszą posiadać określone uprawnienia. Konsorcjant składa też oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Nie możesz tak swobodnie rezygnować z aktualnego wyciągu z rejestru ... Konsorcjant musi złożyć co najmniej oświadczenie, ze nie figuruje w rejestrze, a raczej zaświadczenie, ze nie figuruje. Obszerniej: http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/osoba-fizyczna-nieprowadzaca-dzialalnosci-gospodarczej-jako-uczestnik-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
Nie bardzo wiem, jak osobo fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może się rozliczać ??? Ale to problem fiskusa. Generalnie musisz żądać wszystkich dokumentów na niepodleganie wykluczeniu - w opisanym przypadku oświadczenia. Drugi konsorcjant nie musi składać oświadczenia o spełnianiu warunków, bowiem nie każdy warunek musi spełniać (po to zawiązuje się konsorcjum) chyba że opisałaś w sposobie spełniania warunków, ze wszyscy konsorcjanci muszą posiadać określone uprawnienia. Konsorcjant składa też oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Nie możesz tak swobodnie rezygnować z aktualnego wyciągu z rejestru ... Konsorcjant musi złożyć co najmniej oświadczenie, ze nie figuruje w rejestrze, a raczej zaświadczenie, ze nie figuruje. Obszerniej: http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/osoba-fizyczna-nieprowadzaca-dzialalnosci-gospodarczej-jako-uczestnik-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
1
2016-07-25 10:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy