Forum


Powrót cena czy koszt po nowelizacji

GG

Grzegorz Galikowski

3

Art 91 ust. 2 "Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria ..." Zastosowanie łącznika "lub" sugeruje, że kryterium oceny oferty może być tylko "koszt" i to o wadze 100% . Wdaje się że uzasadnienie takie ma szczególne znaczenie przy realizacji usługi odbierania odpadów komunalnych, gdzie sposób wykonania tej usługi jest szczegółowo opisany w szeregu różnych aktach prawnych i nic więcej nie da się wymyślić. Zastosowanie kryteriów opisanych w pkt. 1-6 tego ustępu też jest niemożliwe, albo bardzo trudne.
Wydaje się że potwierdzeniem tej tezy są zapisy ustępu 2a, który odnosi się jedynie do ceny oraz standardów jakościowych i cyklu życia produktu, co w tym przypadku nie jest raczej możliwe do zastosowania.
Może ktoś ma w tym zakresie jakąś wiedzę i doświadczenie byłbym wdzięczny.
Art 91 ust. 2 "Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria ..." Zastosowanie łącznika "lub" sugeruje, że kryterium oceny oferty może być tylko "koszt" i to o wadze 100% . Wdaje się że uzasadnienie takie ma szczególne znaczenie przy realizacji usługi odbierania odpadów komunalnych, gdzie sposób wykonania tej usługi jest szczegółowo opisany w szeregu różnych aktach prawnych i nic więcej nie da się wymyślić. Zastosowanie kryteriów opisanych w pkt. 1-6 tego ustępu też jest niemożliwe, albo bardzo trudne. Wydaje się że potwierdzeniem tej tezy są zapisy ustępu 2a, który odnosi się jedynie do ceny oraz standardów jakościowych i cyklu życia produktu, co w tym przypadku nie jest raczej możliwe do zastosowania. Może ktoś ma w tym zakresie jakąś wiedzę i doświadczenie byłbym wdzięczny.
0
2016-07-25 10:01 0

M.

Marta .....

27

Jestem zdania, że w przypadku usług komunalnych - odbiór odpadów, cena 100% jest jak najbardziej uzasadniona. Standardy jakościowe, jak wspomniałeś, zostały ustalone w ustawie i rozporządzeniach do niej i nie ma co wymyślać. Nie ma sensu dopłacać, z pieniędzy publicznych, za wyimaginowane kryteria. Widziałam przetargi, gdzie zamawiający, jako dodatkowe kryterium, ustalał kryterium estetyczne, tj. kolor pojemników na odpady (zapominając, że kolory pojemników zostały już dawno ustalone) i kolory pojazdów odbierających odpady (w uzasadnieniu - kolor zielony lepiej komponuje się z otoczeniem). Taaa......
Jestem zdania, że w przypadku usług komunalnych - odbiór odpadów, cena 100% jest jak najbardziej uzasadniona. Standardy jakościowe, jak wspomniałeś, zostały ustalone w ustawie i rozporządzeniach do niej i nie ma co wymyślać. Nie ma sensu dopłacać, z pieniędzy publicznych, za wyimaginowane kryteria. Widziałam przetargi, gdzie zamawiający, jako dodatkowe kryterium, ustalał kryterium estetyczne, tj. kolor pojemników na odpady (zapominając, że kolory pojemników zostały już dawno ustalone) i kolory pojazdów odbierających odpady (w uzasadnieniu - kolor zielony lepiej komponuje się z otoczeniem). Taaa......
1
2016-07-25 10:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy