Forum


Powrót Minimalny roczny obrót - ile dokumentów

K.

Katarzyna .....

17

Art. 22c ustawy mówi o cyt. "1.  W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający może wymagać w szczególności:
1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem; (...)".

Natomiast §2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia o dokumentach mówi, że na potwierdzenie spełnienia tego warunku możemy żądać cyt. "(...) 2) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; (...)"
Czy wydaje mi się, czy faktycznie brak jest spójności - rozporządzenie mówi o możliwości żądania jednego z dwóch oświadczeń, co sugeruje spójnik "lub", a ustawa sugeruje dwa oświadczenia - stwierdzenie "w tym"?
Art. 22c ustawy mówi o cyt. "1.  W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający może wymagać w szczególności: 1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem; (...)". Natomiast §2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia o dokumentach mówi, że na potwierdzenie spełnienia tego warunku możemy żądać cyt. "(...) 2) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; (...)" Czy wydaje mi się, czy faktycznie brak jest spójności - rozporządzenie mówi o możliwości żądania jednego z dwóch oświadczeń, co sugeruje spójnik "lub", a ustawa sugeruje dwa oświadczenia - stwierdzenie "w tym"?
1
2017-08-01 14:39 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jak chcesz postawić warunek i opisać jego sprawdzenie?
Po nowelizacji trochę nam ustawodawca skomplikował i ważne jest jak to opiszemy.
Jak chcesz postawić warunek i opisać jego sprawdzenie? Po nowelizacji trochę nam ustawodawca skomplikował i ważne jest jak to opiszemy.
1
2017-08-01 14:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy