Forum


Powrót Z życia wzięte

L.

Lucyna .....

1

Okres związania ofertą kończy się w dniu 05.08.2017 r. (30 dni). Gwarancja wadialna - ma datę ważności 07.08 lub 08.08. Jeśli Wykonawca nie przystąpi do zwarcia umowy (termin został wyznaczony na dzień 08.08.2017 r.) czy Zamawiający ma prawo wystąpić do gwaranta o zapłatę wadium czy nie?
Okres związania ofertą kończy się w dniu 05.08.2017 r. (30 dni). Gwarancja wadialna - ma datę ważności 07.08 lub 08.08. Jeśli Wykonawca nie przystąpi do zwarcia umowy (termin został wyznaczony na dzień 08.08.2017 r.) czy Zamawiający ma prawo wystąpić do gwaranta o zapłatę wadium czy nie?
1
2017-08-01 15:21 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Upływ terminu związania ofertą powoduje, że wykonawca nie ma obowiązku zawarcia umowy, a co za tym idzie - nie ponosi negatywnych konsekwencji nie zawarcia umowy
Upływ terminu związania ofertą powoduje, że wykonawca nie ma obowiązku zawarcia umowy, a co za tym idzie - nie ponosi negatywnych konsekwencji nie zawarcia umowy
1
2017-08-01 16:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy