Forum


Powrót udostepnienie oferty Wykonawcy

P.

Patrycja .....

2

Po otrzymaniu pisma od Wykonawcy o możliwość przesłania drogą elektroniczną ofertę innego Wykonawcy. Na stronie widnieje informacja z otwarcia ofert. Czy na tym etapie można udostępnić ofertę ze wszystkimi załącznikami ?
Po otrzymaniu pisma od Wykonawcy o możliwość przesłania drogą elektroniczną ofertę innego Wykonawcy. Na stronie widnieje informacja z otwarcia ofert. Czy na tym etapie można udostępnić ofertę ze wszystkimi załącznikami ?
1
2017-08-02 10:55 0

A.

Anna .....

2

Po otwarciu ofert, wszystko co stanowi ofertę w postępowaniu jest jawne oczywiście poza częścią stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Skutecznie zastrzeżonej tajemnicy przedsiębiorstwa nie udostępnia się na żadnym etapie postępowania.
Po otwarciu ofert, wszystko co stanowi ofertę w postępowaniu jest jawne oczywiście poza częścią stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Skutecznie zastrzeżonej tajemnicy przedsiębiorstwa nie udostępnia się na żadnym etapie postępowania.
1
2017-08-02 11:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy