Forum


Powrót Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 4 - prośba o pomoc

A.

Adam .....

1

Mam gorącą prośbę o pomoc z zamówieniem. Chciałbym zastosować zamówienie z wolnej ręki. Do uprzednio przeprowadzonego przetargu w trybie nieograniczonym nie zgłosił się żaden wykonawca.
Zamówienie przekracza progi unijne i podzielone jest na 2 części (dostawa specjalistycznego oprogramowania).
Wszelkie dokumenty do postępowania przygotowane są w języku polskim, do zamówienia z wolnej ręki mogę natomiast zaprosić tylko wykonawców zagranicznych.
Problem w tym, że żadna z firm nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, natomiast jedna z firm może zrealizować część 1 a druga część 2.
Moje pytanie: w jaki sposób zastosować wolną rękę by było to zgodne z Art. 66 ust. 1 ?
Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie co w sytuacji, jeśli żadna z tych firm nie będzie chciała nawet patrzeć na dokumenty w języku polskim?
Mam gorącą prośbę o pomoc z zamówieniem. Chciałbym zastosować zamówienie z wolnej ręki. Do uprzednio przeprowadzonego przetargu w trybie nieograniczonym nie zgłosił się żaden wykonawca. Zamówienie przekracza progi unijne i podzielone jest na 2 części (dostawa specjalistycznego oprogramowania). Wszelkie dokumenty do postępowania przygotowane są w języku polskim, do zamówienia z wolnej ręki mogę natomiast zaprosić tylko wykonawców zagranicznych. Problem w tym, że żadna z firm nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, natomiast jedna z firm może zrealizować część 1 a druga część 2. Moje pytanie: w jaki sposób zastosować wolną rękę by było to zgodne z Art. 66 ust. 1 ? Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie co w sytuacji, jeśli żadna z tych firm nie będzie chciała nawet patrzeć na dokumenty w języku polskim?
1
2017-08-03 10:41 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Jeśli negocjacje będą prowadzone w odniesieniu do danej części zamówienia z jednym wykonawcą, to będzie to zgodne z art. 66 ust. 1 Pzp (zamówienie na tę część zostanie udzielone po negocjacjach z jednym wykonawcą). Natomiast art. 9 ust. 2 Pzp stanowi, że postępowanie prowadzi się w języku polskim i chyba nie ma innego wyjścia.
Jeśli negocjacje będą prowadzone w odniesieniu do danej części zamówienia z jednym wykonawcą, to będzie to zgodne z art. 66 ust. 1 Pzp (zamówienie na tę część zostanie udzielone po negocjacjach z jednym wykonawcą). Natomiast art. 9 ust. 2 Pzp stanowi, że postępowanie prowadzi się w języku polskim i chyba nie ma innego wyjścia.
1
2017-08-03 11:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy