Forum


Powrót Wykładnia artykułu 85 UZP w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą

RK

Roman Kozyra

0

Pytanie dotyczy art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych . Zgodnie z art. 85 ust.2 na jaki maksymalny okres przedłużenia terminu związania z ofertą może wnioskować Zamawiający do Wykonawcy?
Czy pierwotny termin związania z ofertą wymieniony w ust.1 pkt.1,2 i 3 wlicza się do łącznego terminu podanego w ust.2.
Z poważaniem
Roman Kozyra
Pytanie dotyczy art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych . Zgodnie z art. 85 ust.2 na jaki maksymalny okres przedłużenia terminu związania z ofertą może wnioskować Zamawiający do Wykonawcy? Czy pierwotny termin związania z ofertą wymieniony w ust.1 pkt.1,2 i 3 wlicza się do łącznego terminu podanego w ust.2. Z poważaniem Roman Kozyra
0
2017-08-04 14:47 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Maksymalnie 60 dni. Wydłużenie liczy się jako kolejny termin od dnia następnego po upływie terminy wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ i liczonego od dnia złożenia oferty, czyli termin mija 10 sierpnia, kolejny - wydłużony, liczony jest od 11 sierpnia. Musi być ciągłość.
Maksymalnie 60 dni. Wydłużenie liczy się jako kolejny termin od dnia następnego po upływie terminy wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ i liczonego od dnia złożenia oferty, czyli termin mija 10 sierpnia, kolejny - wydłużony, liczony jest od 11 sierpnia. Musi być ciągłość.
1
2017-08-07 07:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy