Forum


Powrót Art. 67 ust. 4 - zamówienie z wolnej ręki

R.

Robert .....

12

Do przetargu nieograniczonego nikt nie podszedł, czyli mogę udzielić zamówienie z wolnej ręki.
Pytanie czy zawsze tak można?
Rozmawiałem ze znajomymi w drugiej Gminie, gdzie powiedzieli mi, że oni nie udzielają zamówień z wolnej reki, w przypadku gdy jest to projekt unijny.. i już 3 raz ogłaszają przetarg bo nikt nie jest zainteresowany.
Pytanie: Czy bez względu na inne okoliczności, można zawsze udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli istnienie jedna z przesłanek art. 67 ?
Do przetargu nieograniczonego nikt nie podszedł, czyli mogę udzielić zamówienie z wolnej ręki. Pytanie czy zawsze tak można? Rozmawiałem ze znajomymi w drugiej Gminie, gdzie powiedzieli mi, że oni nie udzielają zamówień z wolnej reki, w przypadku gdy jest to projekt unijny.. i już 3 raz ogłaszają przetarg bo nikt nie jest zainteresowany. Pytanie: Czy bez względu na inne okoliczności, można zawsze udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli istnienie jedna z przesłanek art. 67 ?
1
2017-08-07 15:05 0

R.

Robert .....

56

Nie rozumiem Pana pytania: ,,Czy bez względu na inne okoliczności, można zawsze udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli istnienie jedna z przesłanek art. 67 ?''
Jeżeli jest tak jak Pan napisał: ,,Do przetargu nieograniczonego nikt nie podszedł..." wówczas można skorzystać udzielając zamówienia z wolnej ręki z przepisu art. 67.1 p.4 u Pzp, który wskazuje:
,,w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione".
Konieczne do spełnienia jest to, aby warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Wówczas można udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeżeli wszystkie te przesłanki zaistniały.
Jednak kontrola sprawdzi czy w unieważnionym przetargu właściwie opisano i oszacowano przedmiot zamówienia.
Nie rozumiem Pana pytania: ,,Czy bez względu na inne okoliczności, można zawsze udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli istnienie jedna z przesłanek art. 67 ?'' Jeżeli jest tak jak Pan napisał: ,,Do przetargu nieograniczonego nikt nie podszedł..." wówczas można skorzystać udzielając zamówienia z wolnej ręki z przepisu art. 67.1 p.4 u Pzp, który wskazuje: ,,w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione". Konieczne do spełnienia jest to, aby warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Wówczas można udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeżeli wszystkie te przesłanki zaistniały. Jednak kontrola sprawdzi czy w unieważnionym przetargu właściwie opisano i oszacowano przedmiot zamówienia.
1
2017-08-07 16:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy