Forum


Powrót Ryczałt

D.

Dominika .....

0

Mam pytanie odnoszące się do ryczałtu, przyjęło się że stosowne zapisy umowy najczęściej dotyczą robót budowlanych. A co w przypadku sukcesywnych dostaw np. na 12 m-c. Czy tez można zastosować cenę ryczałtową.
Mam pytanie odnoszące się do ryczałtu, przyjęło się że stosowne zapisy umowy najczęściej dotyczą robót budowlanych. A co w przypadku sukcesywnych dostaw np. na 12 m-c. Czy tez można zastosować cenę ryczałtową.
1
2016-07-26 08:20 0

M.

Marta .....

27

Wszystko zależy od asortymentu. Trudno zgodzić się na ryczałt w przypadku dostaw oleju opałowego czy paliwa (wahania cen mogą być na korzyść lub niekorzyść zamawiającego. można narazić się na zarzut niegospodarności środkami publicznymi). Natomiast jeżeli ryczałt dotyczy sukcesywnych dostaw papieru kancelaryjnego, żywności, odzieży roboczej itp. to można.
Nie wiem tylko czy jest taka potrzeba. W dostawach zawsze łatwiej rozliczyć się kosztorysowo, za faktycznie wykonane dostawy, z zachowaniem niezmiennych cen jednostkowych.
Wszystko zależy od asortymentu. Trudno zgodzić się na ryczałt w przypadku dostaw oleju opałowego czy paliwa (wahania cen mogą być na korzyść lub niekorzyść zamawiającego. można narazić się na zarzut niegospodarności środkami publicznymi). Natomiast jeżeli ryczałt dotyczy sukcesywnych dostaw papieru kancelaryjnego, żywności, odzieży roboczej itp. to można. Nie wiem tylko czy jest taka potrzeba. W dostawach zawsze łatwiej rozliczyć się kosztorysowo, za faktycznie wykonane dostawy, z zachowaniem niezmiennych cen jednostkowych.
1
2016-07-26 08:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy