Forum


Powrót Pytania do SIWZ

J.

Justyna .....

Fachowiec 629

Do zamawiającego wpłynął wniosek o przesłanie drogą elektroniczną linka do ogłoszenia o zamówieniu. Czy traktować taki wniosek jak pytanie do siwz? Dodam jeszcze, że wniosek ten wpłynął w terminie na zadawanie pytań i że zamawiający po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu wysłał do znanych sobie wykonawców, informację o opublikowaniu ogłoszenia, w której był link do strony bip z ogłoszeniem. Jak potraktować taki wniosek? Czy trzeba na niego odpowiadać w trybie zapytań do siwz?
Do zamawiającego wpłynął wniosek o przesłanie drogą elektroniczną linka do ogłoszenia o zamówieniu. Czy traktować taki wniosek jak pytanie do siwz? Dodam jeszcze, że wniosek ten wpłynął w terminie na zadawanie pytań i że zamawiający po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu wysłał do znanych sobie wykonawców, informację o opublikowaniu ogłoszenia, w której był link do strony bip z ogłoszeniem. Jak potraktować taki wniosek? Czy trzeba na niego odpowiadać w trybie zapytań do siwz?
1
2017-08-08 14:44 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Czy dobrze rozumiem, że wniosek złożył podmiot, któremu wysłano informację o opublikowaniu ogłoszenia?
Czy dobrze rozumiem, że wniosek złożył podmiot, któremu wysłano informację o opublikowaniu ogłoszenia?
1
2017-08-09 08:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy