Forum


Powrót Parafowanie dokumentów

Oliwia Łuczak

0

Przetarg nieograniczony poniżej progu unijnego.
Zapis w treści SIWZ:
Dokumenty złożone w formie oryginałów muszą być parafowane.
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

W dokumentach które otrzymałam brak paraf na stronach.
Oferty są na końcu podpisane i posiadają pieczątki.
Odrzucam - nie odrzucam?
Wzywam do uzupełnienia?

W kolejnej z ofert formularz jest podpisany, ale specyfikacja asortymentowa która jest jego integralnym załącznikiem już nie.
Pytania jak wyżej...

W treści oferty same parafy nic nie zmienią.
Oferty spełniają wszystkie pozostałe kryteria.
Przetarg nieograniczony poniżej progu unijnego. Zapis w treści SIWZ: Dokumenty złożone w formie oryginałów muszą być parafowane. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). W dokumentach które otrzymałam brak paraf na stronach. Oferty są na końcu podpisane i posiadają pieczątki. Odrzucam - nie odrzucam? Wzywam do uzupełnienia? W kolejnej z ofert formularz jest podpisany, ale specyfikacja asortymentowa która jest jego integralnym załącznikiem już nie. Pytania jak wyżej... W treści oferty same parafy nic nie zmienią. Oferty spełniają wszystkie pozostałe kryteria.
0
2017-08-08 19:39 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Odrzucenie oferty na podstawie przywołanego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp dotyczy przypadku, gdy treść oferty jest merytorycznie niezgodna z treścią siwz. Przepis ten nie uprawnia do odrzucenia oferty z powodu błędu formalnego, jakim jest brak paraf, gdy strony końcowe dokumentów zostały podpisane. Nie jest to błąd istotny - nie wpływa na treść oferty. Żądanie parafowania jest w ogóle zbędne.
Odrzucenie oferty na podstawie przywołanego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp dotyczy przypadku, gdy treść oferty jest merytorycznie niezgodna z treścią siwz. Przepis ten nie uprawnia do odrzucenia oferty z powodu błędu formalnego, jakim jest brak paraf, gdy strony końcowe dokumentów zostały podpisane. Nie jest to błąd istotny - nie wpływa na treść oferty. Żądanie parafowania jest w ogóle zbędne.
1
2017-08-08 20:44 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy