Forum


Powrót Deklaracja wykonawcy o podwykonawcy

J.

Joanna .....

32

W formularzu ofertowym wykonawca zadeklarował zatrudnienie podwykonawcy do części prac podając jego nazwę i zakres prac. Czy uzupełniając dokumenty powinien dostarczyć mi również dokumenty podwykonawcy? Jakie? A czy umowę o ich wzajemnej współpracy też do akceptacji Zamawiającego? Wykonawca mówi, że skorzystanie z podwykonawcy to jego przywilej i nie ma zamiaru nic dostarczać , bo dodatkowo w rozmowie telefonicznej twierdzi, że może wycofa podwykonawcę. Co robić?
W formularzu ofertowym wykonawca zadeklarował zatrudnienie podwykonawcy do części prac podając jego nazwę i zakres prac. Czy uzupełniając dokumenty powinien dostarczyć mi również dokumenty podwykonawcy? Jakie? A czy umowę o ich wzajemnej współpracy też do akceptacji Zamawiającego? Wykonawca mówi, że skorzystanie z podwykonawcy to jego przywilej i nie ma zamiaru nic dostarczać , bo dodatkowo w rozmowie telefonicznej twierdzi, że może wycofa podwykonawcę. Co robić?
1
2017-08-09 07:26 0

K.

Karolina .....

86

Czy wykonawca spełnia samodzielnie warunki udziału w postępowaniu?Jeśli nie - to musi Pani zbadać czy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Czyli wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu.
Czy wykonawca spełnia samodzielnie warunki udziału w postępowaniu?Jeśli nie - to musi Pani zbadać czy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Czyli wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu.
1
2017-08-09 07:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy