Forum


Powrót Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

P.

Piotr .....

0

Zamówienie na usługi społeczne i in. szczególne usługi
pow. 135 000 Euro ogłoszone w TED. Jak zrobić ogłoszenie o udzielonym zamówieniu? Dyrektywa 2014/24/UE
Zamówienie na usługi społeczne i in. szczególne usługi pow. 135 000 Euro ogłoszone w TED. Jak zrobić ogłoszenie o udzielonym zamówieniu? Dyrektywa 2014/24/UE
1
2017-08-10 10:27 0

R.

Robert .....

56

TED eNotices
21 Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
wchodzisz w dokument
- Typ ogłoszenia i wybierasz z listy....
TED eNotices 21 Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne wchodzisz w dokument - Typ ogłoszenia i wybierasz z listy....
1
2017-08-14 14:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy