Forum


Powrót modyfikacja formualrza oferty przez Wykonawce - przetarg nieograniczony

P.

Patrycja .....

2

Bardzo proszę o pomoc w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .... na stronie została udostępniony formularz,po otwarciu ofert okazało się, że Wykonawca składa ofertę na części od 20 do 34 natomiast sam sobie wyciął część tekstu dotyczącą informacji o pozostałych częściach tj. od 1 do 19 .tak samo w formularz dotyczących kryterium pozacenowego również zabrakło części dotyczącej innych na które Wykonawca nie składa oferty. jak to wpływa na rozpatrzenie takiej oferty?
Bardzo proszę o pomoc w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .... na stronie została udostępniony formularz,po otwarciu ofert okazało się, że Wykonawca składa ofertę na części od 20 do 34 natomiast sam sobie wyciął część tekstu dotyczącą informacji o pozostałych częściach tj. od 1 do 19 .tak samo w formularz dotyczących kryterium pozacenowego również zabrakło części dotyczącej innych na które Wykonawca nie składa oferty. jak to wpływa na rozpatrzenie takiej oferty?
1
2017-08-11 10:50 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Nie widząc formularza trudno ocenić, czy zostało usunięte jakieś istotne zobowiązanie, ale jeżeli usunął tylko fragmenty dot. części, o udzielenie których się nie ubiega, to wydaje się, że nie wypływa to na treść jego oferty.
Nie widząc formularza trudno ocenić, czy zostało usunięte jakieś istotne zobowiązanie, ale jeżeli usunął tylko fragmenty dot. części, o udzielenie których się nie ubiega, to wydaje się, że nie wypływa to na treść jego oferty.
1
2017-08-11 11:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy