Forum


Powrót zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

A.

Anna .....

6

Witam.
Z wykonawcą, z którym zawarliśmy umowę na zamówienie typu "zaprojektuj i wybuduj" nie wykonał projektu, w związku z czym rozwiązaliśmy z nim umowę. Została mu naliczona kara umowna, której z kolei nie zapłacił. Teraz chcemy uruchomić "ściągniecie" należności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czy może ktoś z Was ma doświadczenie w zwracaniu się do Gwaranta o zapłatę? Jeśli tak to bardzo proszę o jakieś wskazówki lub wzór takiego pisma. Z góry dziękuję.
Witam. Z wykonawcą, z którym zawarliśmy umowę na zamówienie typu "zaprojektuj i wybuduj" nie wykonał projektu, w związku z czym rozwiązaliśmy z nim umowę. Została mu naliczona kara umowna, której z kolei nie zapłacił. Teraz chcemy uruchomić "ściągniecie" należności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czy może ktoś z Was ma doświadczenie w zwracaniu się do Gwaranta o zapłatę? Jeśli tak to bardzo proszę o jakieś wskazówki lub wzór takiego pisma. Z góry dziękuję.
1
2017-08-11 12:09 0

M.

Marta .....

27

Dokładnie przeczytaj gwarancję, tam pewnie gwarant wcisnął zapisy dotyczące wypłaty z gwarancji. Najczęściej jest tak, ze wraz z żądaniem wypłaty należy dostarczyć gwarantowi dokumenty potwierdzające nieskuteczne wezwanie do wykonania zamówienia. Trzeba zwrócić też uwagę na sposób reprezentacji zamawiającego i jego potwierdzenie. Czasami gwarant wymaga podpisu potwierdzonego przez bank zamawiającego lub notariusza. Żądanie wysyła się listem poleconym, ze zwrotką (od dnia odbioru liczy się termin wypłaty). Zwykle wypłata następuje w ciągu 14 dni.
Dokładnie przeczytaj gwarancję, tam pewnie gwarant wcisnął zapisy dotyczące wypłaty z gwarancji. Najczęściej jest tak, ze wraz z żądaniem wypłaty należy dostarczyć gwarantowi dokumenty potwierdzające nieskuteczne wezwanie do wykonania zamówienia. Trzeba zwrócić też uwagę na sposób reprezentacji zamawiającego i jego potwierdzenie. Czasami gwarant wymaga podpisu potwierdzonego przez bank zamawiającego lub notariusza. Żądanie wysyła się listem poleconym, ze zwrotką (od dnia odbioru liczy się termin wypłaty). Zwykle wypłata następuje w ciągu 14 dni.
1
2017-08-18 11:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy