Forum


Powrót Funkcje w arkuszach kalkulacyjnych, a omyłki rachunkowe

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Wykonawca w formularzu kosztorysowym wpisał wartość za 1 szt. przedmiotu zamówienia w wysokości 12,50 zł netto. Po dodaniu podatku VAT 23%, do tej kwoty i jej zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, cena za 1 szt. wynosi: 15,38 zł brutto. Zamawiający zamawiał 10 sztuk przedmiotu zamówienia, więc wartość sumaryczna w formularzu powinna wynosić 153,80 zł brutto, ale excel wyliczył sumę w wysokości 153,75 zł brutto. Excel niestety wylicza wartości biorąc pod uwagę 4 miejsca po przecinku (dla excela wartość 1 sztuki wynosi 15,375 zł brutto zamiast 15,38 zł). Moim zdaniem prawidłowe wyliczenie powinno uwzględniać zaokrąglenie do dwóch miejsc, tj. 15,38 zł brutto za 1 szt., a łącznie za 10 sztuk: 153,80 zł brutto.
Czy podanie przez wykonawcę ceny za 10 sztuk w wysokości 153,75 zł brutto - tak, jak obliczył excel - jest omyłką rachunkową?
Wykonawca w formularzu kosztorysowym wpisał wartość za 1 szt. przedmiotu zamówienia w wysokości 12,50 zł netto. Po dodaniu podatku VAT 23%, do tej kwoty i jej zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, cena za 1 szt. wynosi: 15,38 zł brutto. Zamawiający zamawiał 10 sztuk przedmiotu zamówienia, więc wartość sumaryczna w formularzu powinna wynosić 153,80 zł brutto, ale excel wyliczył sumę w wysokości 153,75 zł brutto. Excel niestety wylicza wartości biorąc pod uwagę 4 miejsca po przecinku (dla excela wartość 1 sztuki wynosi 15,375 zł brutto zamiast 15,38 zł). Moim zdaniem prawidłowe wyliczenie powinno uwzględniać zaokrąglenie do dwóch miejsc, tj. 15,38 zł brutto za 1 szt., a łącznie za 10 sztuk: 153,80 zł brutto. Czy podanie przez wykonawcę ceny za 10 sztuk w wysokości 153,75 zł brutto - tak, jak obliczył excel - jest omyłką rachunkową?
1
2017-08-17 12:10 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

nie wiem skąd pewność, że excel tak wyliczył bo oferte jak się domyślam złozono jako wydruk - ale jeżeli widać na nim błąd polegający na niewłaściwym zaokrągleniu (np. pozycja posiada faktycznie 4 miejsca po przecinku) to bez specjalnych trudności można dokonać poprawy
nie wiem skąd pewność, że excel tak wyliczył bo oferte jak się domyślam złozono jako wydruk - ale jeżeli widać na nim błąd polegający na niewłaściwym zaokrągleniu (np. pozycja posiada faktycznie 4 miejsca po przecinku) to bez specjalnych trudności można dokonać poprawy
1
2017-08-17 12:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy