Forum


Powrót Oświadczenie z art. 17 ust. 2

J.

Jadwiga .....

1

W postępowanie w trybie z art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy wysłane było zaproszenie do negocjacji do jednego wykonawcy. Wg ustawy oświadczenie z art. 17 ust. 2 powinno być złożone z chwilą uzewnętrznienia woli Zamawiającego czyli w chwilą ogłoszenia. W dniu negocjacji okazało się że Wykonawca utworzył konsorcjum z innym wykonawcą. Czy oświadczenie z art. 17. ust. 2 można złożyć po negocjacjach i będzie ważne również na dzień kiedy wysłano zaproszenie i ogłoszono o zamiarze zawarcia umowy, czy trzeba składać podwójne oświadczenia czyli na dzień ogłoszenia i na dzień negocjacji.
W postępowanie w trybie z art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy wysłane było zaproszenie do negocjacji do jednego wykonawcy. Wg ustawy oświadczenie z art. 17 ust. 2 powinno być złożone z chwilą uzewnętrznienia woli Zamawiającego czyli w chwilą ogłoszenia. W dniu negocjacji okazało się że Wykonawca utworzył konsorcjum z innym wykonawcą. Czy oświadczenie z art. 17. ust. 2 można złożyć po negocjacjach i będzie ważne również na dzień kiedy wysłano zaproszenie i ogłoszono o zamiarze zawarcia umowy, czy trzeba składać podwójne oświadczenia czyli na dzień ogłoszenia i na dzień negocjacji.
1
2017-08-17 13:07 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Dla mnie problem jest inny - Zamawiający zaprasza jednego, konkretnego Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca tworzy konsorcjum czyli wprowadza dodatkowego Wykonawcę, niezaproszonego do negocjacji to czy jest to zgodne z przepisami Pzp... ?

W mojej ocenie oświadczenie powinno być złożone od dnia powzięcia informacji o uczestniku danego postępowania (w przetargu - po otwarciu) w wolnej ręce przy wysłaniu zaproszenia, ale niepóźniej niż w dniu negocjacji.
Dla mnie problem jest inny - Zamawiający zaprasza jednego, konkretnego Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca tworzy konsorcjum czyli wprowadza dodatkowego Wykonawcę, niezaproszonego do negocjacji to czy jest to zgodne z przepisami Pzp... ? W mojej ocenie oświadczenie powinno być złożone od dnia powzięcia informacji o uczestniku danego postępowania (w przetargu - po otwarciu) w wolnej ręce przy wysłaniu zaproszenia, ale niepóźniej niż w dniu negocjacji.
1
2017-08-17 13:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy