Forum


Powrót dokumenty podmiotu trzeciego???

A.

Anna .....

29

W SIWZ jest, ze zamawiający na postawie art. 26 ust. 2 będzie żądał w terminie nie krótszym niż 5 dni:
-wykaz robót budowlanych
-w wykaz osób
- dokumentów dotyczących podmiotów trzecich , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby, jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego

O jakie dokumenty podmiotu trzeciego chodzi??
W SIWZ jest, ze zamawiający na postawie art. 26 ust. 2 będzie żądał w terminie nie krótszym niż 5 dni: -wykaz robót budowlanych -w wykaz osób - dokumentów dotyczących podmiotów trzecich , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby, jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego O jakie dokumenty podmiotu trzeciego chodzi??
1
2017-08-18 09:08 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Np. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobu na czas realizacji zamówienia?
Np. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobu na czas realizacji zamówienia?
1
2017-08-18 09:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy