Forum


Powrót Niepodpisany formularz cenowy

J.

Jarosław .....

0

Witam i proszę o poradę,
W przetargu nieograniczonym żądałem od wykonawców, aby ofertę sporządzili na Formularzu oferty sporządzonym wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz na zbiorczym zestawieniu (formularzu cenowym) stanowiącym
odpowiednio załącznik nr 2 do SIWZ. Jeden z Wykonawców w swojej ofercie umieścił podpisany formularz oferty natomiast formularz cenowy dołączył niepodpisany. Czy mam Wykonawcę wezwać w trybie art. 26 ust 3 uPzp do dostarczenia podpisanego formularza cenowego, czy też odrzucić ofertę na podstawie 89 ust1 pkt 2 uPzp, z uwagi na to, że takie uzupełnienie nie mieści się w katalogu określonym w art. 87 uPzp ?
pozdrawiam
Witam i proszę o poradę, W przetargu nieograniczonym żądałem od wykonawców, aby ofertę sporządzili na Formularzu oferty sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz na zbiorczym zestawieniu (formularzu cenowym) stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 do SIWZ. Jeden z Wykonawców w swojej ofercie umieścił podpisany formularz oferty natomiast formularz cenowy dołączył niepodpisany. Czy mam Wykonawcę wezwać w trybie art. 26 ust 3 uPzp do dostarczenia podpisanego formularza cenowego, czy też odrzucić ofertę na podstawie 89 ust1 pkt 2 uPzp, z uwagi na to, że takie uzupełnienie nie mieści się w katalogu określonym w art. 87 uPzp ? pozdrawiam
1
2017-08-22 08:18 0

T.

Teresa .....

22

Do katalogu dokumentów, których wykonawca nie może uzupełnić, należy zaliczyć również elementy samej oferty, formularz cenowy, kosztorys ofertowy oraz przedmiar (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1678/10) nie podpisany nawet bez parafki to jednak chyba odrzucić.
Do katalogu dokumentów, których wykonawca nie może uzupełnić, należy zaliczyć również elementy samej oferty, formularz cenowy, kosztorys ofertowy oraz przedmiar (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1678/10) nie podpisany nawet bez parafki to jednak chyba odrzucić.
1
2017-08-22 09:15 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy