Forum


Powrót podmiot trzeci

A.

Anna .....

29

Witam,
co w sytuacji, gdy Wykonawca składając na wezwanie dokumenty z art.26 ust.2 wskazuje w wykazie osób podstawę dysponowania podmiot trzeci?, a w ofercie nie dołączył oświadczenie podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega? ani zobowiązania podmiotu trzeciego? Czy teraz mogę wezwać o uzupełnienie z art.26 ust.3 o oświadczenie podmiotu trzeciego i zobowiązanie?
Witam, co w sytuacji, gdy Wykonawca składając na wezwanie dokumenty z art.26 ust.2 wskazuje w wykazie osób podstawę dysponowania podmiot trzeci?, a w ofercie nie dołączył oświadczenie podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega? ani zobowiązania podmiotu trzeciego? Czy teraz mogę wezwać o uzupełnienie z art.26 ust.3 o oświadczenie podmiotu trzeciego i zobowiązanie?
1
2017-08-22 19:23 0

M.

Marta .....

27

Nie możesz uznać podmiotu trzeciego na etapie składania dokumentów. Proponuje wezwać z 26 ust. 3 z pouczeniem, że dokumenty potwierdzające spełnianie warunku muszą odnosić się wprost do złożonej oferty, tj. wykonawca nie może, na tym etapie, powoływać się na podmiot trzeci. Jak nie wykaże samodzielnie spełniania warunków to wykluczyć.
Nie możesz uznać podmiotu trzeciego na etapie składania dokumentów. Proponuje wezwać z 26 ust. 3 z pouczeniem, że dokumenty potwierdzające spełnianie warunku muszą odnosić się wprost do złożonej oferty, tj. wykonawca nie może, na tym etapie, powoływać się na podmiot trzeci. Jak nie wykaże samodzielnie spełniania warunków to wykluczyć.
1
2017-08-23 08:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy