Forum


Powrót Rozwiązanie konsorcjum a zatrzymanie wadium

Ł.

Łukasz .....

0

Witam,

mam następujące pytanie. Dokonałem wyboru najkorzystniejszej oferty i wezwałem wykonawcę (KONSORCJUM) do zawarcia umowy. W odpowiedzi lider konsorcjum oświadczył, że konsorcjum uległo rozwiązaniu i nie ma kto podpisać umowy, bo pełnomocnictwo lidera do reprezentowania konsorcjum wygasło.
W związku z powyższym pytanie brzmi, czy ww. przypadek należ interpretować jako brak możliwości zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i skutkować będzie zatrzymaniem wniesionego przez konsorcjum wadium?
Dziękuję za odpowiedź.
Witam, mam następujące pytanie. Dokonałem wyboru najkorzystniejszej oferty i wezwałem wykonawcę (KONSORCJUM) do zawarcia umowy. W odpowiedzi lider konsorcjum oświadczył, że konsorcjum uległo rozwiązaniu i nie ma kto podpisać umowy, bo pełnomocnictwo lidera do reprezentowania konsorcjum wygasło. W związku z powyższym pytanie brzmi, czy ww. przypadek należ interpretować jako brak możliwości zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i skutkować będzie zatrzymaniem wniesionego przez konsorcjum wadium? Dziękuję za odpowiedź.
1
2017-08-23 08:31 0

M.

Marta .....

27

Jeżeli w odpowiedzi na wezwanie do podpisania umowy dostał Pan taką odpowiedź, jak powyżej, wadium należy zatrzymać, podstawa prawidłowa.
Jeżeli w odpowiedzi na wezwanie do podpisania umowy dostał Pan taką odpowiedź, jak powyżej, wadium należy zatrzymać, podstawa prawidłowa.
1
2017-08-23 15:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy