Forum


Powrót Przedłużenie ważności wadium a wykluczenie

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Na podstawie art 184 Pzp "zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium"
Jaki przepis stanowi podstawę wykluczenia wykonwcy który nie przedłuży ważności wadium lub nie wniesie nowego wadium w przypadku gdy wniesiono odwołanie (o którym mówi art 184)?
Na podstawie art 184 Pzp "zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium" Jaki przepis stanowi podstawę wykluczenia wykonwcy który nie przedłuży ważności wadium lub nie wniesie nowego wadium w przypadku gdy wniesiono odwołanie (o którym mówi art 184)?
1
2017-08-23 09:16 0

Ł.

Łukasz .....

0

art. 89 ust. 1 p. 7b
art. 89 ust. 1 p. 7b
1
2017-08-23 09:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy