Forum


Powrót Parametry techniczne oferowanego sprzętu a Obligatoryjne minimalne parametry w SIWZ

E.

Ewa .....

0

W przetargu złożyły się tylko dwie firmy A i B.
Obydwie zmieściły się w budżecie.
Zamawiający w SIWZ zaznaczył bardzo dużą liczbę parametrów technicznych oferowanego sprzętu. Z tego co się orientujemy Firma A i B nie spełniają akurat jednego i tego samego paramentu technicznego.
Moja Firma C nie startowała do tego przetargu ze względu na wiedzę, że też nie spełnilibyśmy tego samego parametru.
1. Jak mogę teraz udowodnić, że Firma A i B również nie spełniają tego parametru?
2. Czy Zamawiający po otwarciu i sprawdzeniu oferentów może zmienić zdanie i ocenić, że ten "brakujący" parametr nie jest jednak dla Zamawiającego aż tak bardzo istotny, bo w przeciwnym razie przetarg zostałby unieważniony a oferenci wykluczeni z postępowania?
W przetargu złożyły się tylko dwie firmy A i B. Obydwie zmieściły się w budżecie. Zamawiający w SIWZ zaznaczył bardzo dużą liczbę parametrów technicznych oferowanego sprzętu. Z tego co się orientujemy Firma A i B nie spełniają akurat jednego i tego samego paramentu technicznego. Moja Firma C nie startowała do tego przetargu ze względu na wiedzę, że też nie spełnilibyśmy tego samego parametru. 1. Jak mogę teraz udowodnić, że Firma A i B również nie spełniają tego parametru? 2. Czy Zamawiający po otwarciu i sprawdzeniu oferentów może zmienić zdanie i ocenić, że ten "brakujący" parametr nie jest jednak dla Zamawiającego aż tak bardzo istotny, bo w przeciwnym razie przetarg zostałby unieważniony a oferenci wykluczeni z postępowania?
1
2017-08-23 13:38 0

M.

Marta .....

27

Zamawiający nic nie może stwierdzić po otwarciu.... Nie wiemy czego zamawiający wymagał na potwierdzenie zgodności dostawy z wymaganiami zamawiającego. Jeżeli wymagał wskazania parametrów np. w postaci kart katalogowych, specyfikacji technicznych itp. , a wykonawcy tego nie wykazali to sprawa jest bardzo prosta: wgląd do ofert na podstawie art. 96 ust. 3 - a w przypadku wyboru wykonawcy, który nie spełnia wymagań - informacja o czynności bezprawnie podjętej. Zawsze można napisać do zamawiającego, ze posiada się wiedzę, ze dany wykonawca nie spełnia wymagań technicznych.... co zrobi z tym zamawiacz? Ja wzywam do wyjaśnień.... Czasami udaje się wyłapać nieuczciwych wykonawców.
Zamawiający nic nie może stwierdzić po otwarciu.... Nie wiemy czego zamawiający wymagał na potwierdzenie zgodności dostawy z wymaganiami zamawiającego. Jeżeli wymagał wskazania parametrów np. w postaci kart katalogowych, specyfikacji technicznych itp. , a wykonawcy tego nie wykazali to sprawa jest bardzo prosta: wgląd do ofert na podstawie art. 96 ust. 3 - a w przypadku wyboru wykonawcy, który nie spełnia wymagań - informacja o czynności bezprawnie podjętej. Zawsze można napisać do zamawiającego, ze posiada się wiedzę, ze dany wykonawca nie spełnia wymagań technicznych.... co zrobi z tym zamawiacz? Ja wzywam do wyjaśnień.... Czasami udaje się wyłapać nieuczciwych wykonawców.
1
2017-08-23 15:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy