Forum


Powrót Ważność dokumentu

K.

Katarzyna .....

28

Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, dostarczył Zamawiającemu wymagane w siwz dokumenty i oświadczenia, z czego jeden dokument a dokładnie zaświadczenia z ZUS było ważne do dnia składania ofert. Czy powinnam uznać dokument, czy wezwać o przedłożenie aktualnego?
Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, dostarczył Zamawiającemu wymagane w siwz dokumenty i oświadczenia, z czego jeden dokument a dokładnie zaświadczenia z ZUS było ważne do dnia składania ofert. Czy powinnam uznać dokument, czy wezwać o przedłożenie aktualnego?
1
2017-08-24 12:14 0

K.

Karolina .....

86

Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. Uznać.
Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. Uznać.
1
2017-08-24 12:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy