Forum


Powrót zmiana w umowie na podtawie art 144 ust. 1 pkt 6 - roboty budowlane / przearg nieograniczon

P.

Patrycja .....

2

Bardzo proszę o poradę bardziej doświadczonych osób korzystających z w/w artykułu. W jaki najlepszy sposób udokumentować aneks do umowy , Wykonawca dostarczy dodatkowy kosztorys na prace. Czy jest jakaś ścieżka która powinna być udokumentowana przed podpisaniem aneksu do umowy?
Bardzo proszę o poradę bardziej doświadczonych osób korzystających z w/w artykułu. W jaki najlepszy sposób udokumentować aneks do umowy , Wykonawca dostarczy dodatkowy kosztorys na prace. Czy jest jakaś ścieżka która powinna być udokumentowana przed podpisaniem aneksu do umowy?
1
2017-08-28 13:19 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Koronne dla tego przepisu jest zawarcie aneksu w taki sposób by całość prac zleconych zmianą nie przekroczyła wskazanych w przepisie procentowych wartości. Aneks musi tę kwestię precyzyjnie uregulować. Nie ma jednego dobrego sposobu wyliczenia, charakter prac może być na tyle różny, że nie da się go uzasadnić kosztorysem robót już wykonanych lub kosztorysem (nie zawsze zresztą) składanym do oferty.
Koronne dla tego przepisu jest zawarcie aneksu w taki sposób by całość prac zleconych zmianą nie przekroczyła wskazanych w przepisie procentowych wartości. Aneks musi tę kwestię precyzyjnie uregulować. Nie ma jednego dobrego sposobu wyliczenia, charakter prac może być na tyle różny, że nie da się go uzasadnić kosztorysem robót już wykonanych lub kosztorysem (nie zawsze zresztą) składanym do oferty.
1
2017-08-28 13:48 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy