Forum


Powrót holding a poleganie na zasobach podmiotu trzeciego

J.

Jakub .....

24

Wykonawca X (spółka córka) przedstawił, na potwierdzenie spełniania warunku, polisę OC wystawioną na spółkę matkę Y, która nie bierze udziału w postępowaniu. Spółki X i Y tworzą holding. Zgodnie z art. 808. § 1. KC - Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Pytanie brzmi czy wykonawca (spółka X - spółka córka) powołał się na zasoby podmiotu trzeciego (spółki Y - spółki matki)??
Wykonawca X (spółka córka) przedstawił, na potwierdzenie spełniania warunku, polisę OC wystawioną na spółkę matkę Y, która nie bierze udziału w postępowaniu. Spółki X i Y tworzą holding. Zgodnie z art. 808. § 1. KC - Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Pytanie brzmi czy wykonawca (spółka X - spółka córka) powołał się na zasoby podmiotu trzeciego (spółki Y - spółki matki)??
1
2017-09-01 09:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy