Forum


Powrót potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiajacego

M.

Malwina .....

24

Dokonuję zakupu samochodu i chcę, aby Wykonawca potwierdził że oferowany przez niego samochód spełniał naszym wymaganiom czyli żądam od niego formularza który ma wypełnić i podpisać się (jest to dokument, którego mogę żądać na podstawie §9 rozporządzenia w spr. dokumentów) pod nim, czy ten dokument musi Wykonawca złożyć wraz z ofertą, czy tylko najwyżej oceniony wykonawca ?
Dokonuję zakupu samochodu i chcę, aby Wykonawca potwierdził że oferowany przez niego samochód spełniał naszym wymaganiom czyli żądam od niego formularza który ma wypełnić i podpisać się (jest to dokument, którego mogę żądać na podstawie §9 rozporządzenia w spr. dokumentów) pod nim, czy ten dokument musi Wykonawca złożyć wraz z ofertą, czy tylko najwyżej oceniony wykonawca ?
1
2017-09-06 12:40 0

M.

Maria .....

59

Może uściślijmy kilka kwestia, jeżeli formularz jest treścią ofertą to wykonawca ma obowiązek wypełnić i podpisać, jeżeli formularz ma tylko potwierdzać to chociaż nie jest wymieniony w § 13 rozporządzenia w spr. dokumentów to też może być, ale jaka jest wiarygodność takiego dokumentów. To w tym paragrafie ustawodawca wymienił przykładowe dokumenty przedmiotowe. Musimy pamiętać, że sporo aktów wykonawczych się zmieniła.
Może uściślijmy kilka kwestia, jeżeli formularz jest treścią ofertą to wykonawca ma obowiązek wypełnić i podpisać, jeżeli formularz ma tylko potwierdzać to chociaż nie jest wymieniony w § 13 rozporządzenia w spr. dokumentów to też może być, ale jaka jest wiarygodność takiego dokumentów. To w tym paragrafie ustawodawca wymienił przykładowe dokumenty przedmiotowe. Musimy pamiętać, że sporo aktów wykonawczych się zmieniła.
1
2017-09-06 14:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy