Forum


Powrót złożenie certyfikatu SOLAR KEYMARK

M.

Maria .....

59

Zwracam się z prośba o wyjaśnienie poniższej kwestii, jak byście wy postąpili w takiej sytuacji. Prowadzę postępowanie na dostawę kolektorów słonecznych. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego wymagam przełożenia certyfikatu SOLAR KEYMARK. Czy mogę wymagać, aby wykonawcy przedłożyli ten dokument wraz z ofertą, czy dopiero na wezwanie.
Zwracam się z prośba o wyjaśnienie poniższej kwestii, jak byście wy postąpili w takiej sytuacji. Prowadzę postępowanie na dostawę kolektorów słonecznych. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego wymagam przełożenia certyfikatu SOLAR KEYMARK. Czy mogę wymagać, aby wykonawcy przedłożyli ten dokument wraz z ofertą, czy dopiero na wezwanie.
1
2017-09-06 14:27 0

K.

Karolina .....

86

Ja bym żądała od najkorzystniejszego. Natomiast możemy wymagać w formularzu ofertowym oświadczenia od wykonawców, że posiadają taki certyfikat.Wiem, że musimy zbadać, czy oferty nie podlegają odrzuceniu, tzn. musimy mieć pewność, że wykonawca oferuje nam sprzęt wymagany przez zamawiającego i zrobimy to właśnie na podstawie tegoż oświadczenia w formularzu oferty.
Ja bym żądała od najkorzystniejszego. Natomiast możemy wymagać w formularzu ofertowym oświadczenia od wykonawców, że posiadają taki certyfikat.Wiem, że musimy zbadać, czy oferty nie podlegają odrzuceniu, tzn. musimy mieć pewność, że wykonawca oferuje nam sprzęt wymagany przez zamawiającego i zrobimy to właśnie na podstawie tegoż oświadczenia w formularzu oferty.
1
2017-09-07 08:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy