Forum


Powrót usługi szkoleniowe dla nauczycieli w ramach projektu - zwolnione z VAT czy nie?

A.

Angelika .....

1

Zwracam się z pytaniem dotyczącym prawidłowości obciążenia usług szkoleniowych podatkiem VAT. Powiat jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE i jednym z planowanych zamówień publicznych jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w dwóch szkołach, będących jednostkami organizacyjnymi powiatu. W związku z powyższym, przy wyliczaniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel, pojawiła się wątpliwość, czy usługi te powinny zostać zwolnione z VAT (na podstawie art.43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT z 11 marca 2004), czy też winny być objęte 23 % VAT. Szkolenia służyć mają dokształceniu nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Zwracam się z pytaniem dotyczącym prawidłowości obciążenia usług szkoleniowych podatkiem VAT. Powiat jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE i jednym z planowanych zamówień publicznych jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w dwóch szkołach, będących jednostkami organizacyjnymi powiatu. W związku z powyższym, przy wyliczaniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel, pojawiła się wątpliwość, czy usługi te powinny zostać zwolnione z VAT (na podstawie art.43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT z 11 marca 2004), czy też winny być objęte 23 % VAT. Szkolenia służyć mają dokształceniu nauczycieli przedmiotów zawodowych.
0
2017-09-07 11:57 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 254

Zwolnienie to dotyczy kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania (przy zachowaniu jeszcze dodatkowych przesłanek). W mojej opinii w opisanym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z kształceniem zawodowym - które określane jest rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Zwolnienie takie przysługiwać będzie wg mnie w przypadku kursów, szkoleń przeprowadzanych dla uczniów, a nie nauczycieli.

Ewentualne wątpliwości powinien rozstrzygać urząd skarbowy.
Zwolnienie to dotyczy kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania (przy zachowaniu jeszcze dodatkowych przesłanek). W mojej opinii w opisanym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z kształceniem zawodowym - które określane jest rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zwolnienie takie przysługiwać będzie wg mnie w przypadku kursów, szkoleń przeprowadzanych dla uczniów, a nie nauczycieli. Ewentualne wątpliwości powinien rozstrzygać urząd skarbowy.
1
2017-09-08 08:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy