Forum


Powrót Wadium a odwołanie

A.

Agnieszka .....

4

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, wykonawca złożył odwołanie do Prezesa KIO na wybór oferty, następnie zamawiający zwrócił wykonawcy wadium na mocy art. 46 ust. 1.
Czy wykonawca ma odsyłać wadium zamawiającemu ponieważ złożył odwołanie, czy czekać na wynik odwołania w KIO, a po ogłoszeniu wyroku zamawiający ewentualnie wezwie wykonawcę do wniesienia wadium w przypadku sytuacji z art. 46 ust. 3?
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, wykonawca złożył odwołanie do Prezesa KIO na wybór oferty, następnie zamawiający zwrócił wykonawcy wadium na mocy art. 46 ust. 1. Czy wykonawca ma odsyłać wadium zamawiającemu ponieważ złożył odwołanie, czy czekać na wynik odwołania w KIO, a po ogłoszeniu wyroku zamawiający ewentualnie wezwie wykonawcę do wniesienia wadium w przypadku sytuacji z art. 46 ust. 3?
1
2017-09-08 13:46 0

K.

Karolina .....

86

Czekać na wyrok KIO.
Czekać na wyrok KIO.
1
2017-09-08 13:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy