Forum


Powrót JEDZ

M.

Malwina .....

24

Zamawiający w SIWZ przewidział fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP i czy w takim przypadku JEDZ-u zaimportowanym powinna być zaznaczona w części III pkt C Jedz-a , czyli że wykonawca nie podlega wykluczeniu za "układ z wierzycielami", "inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego", "aktywami zarządza likwidator", "działalność gospodarcza jest zawieszona". Czy te punkty dotyczą tej przesłanki z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP ?
Zamawiający w SIWZ przewidział fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP i czy w takim przypadku JEDZ-u zaimportowanym powinna być zaznaczona w części III pkt C Jedz-a , czyli że wykonawca nie podlega wykluczeniu za "układ z wierzycielami", "inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego", "aktywami zarządza likwidator", "działalność gospodarcza jest zawieszona". Czy te punkty dotyczą tej przesłanki z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP ?
1
2017-09-13 08:26 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Aktualnie, w wersji elektronicznej, jest rozwijana informacja, która umożliwia sprawdzenie jaki zapis w JEDZu odpowiada naszym przepisom z art. 24 ust 1 i 5. Sprawdź, ale zapewne większość trzeba będzie zaznaczyć. Nie stawiam tego warunku, ponieważ uważam go za mało przydatny i niestety nie pamiętam który pkt do którego.
Aktualnie, w wersji elektronicznej, jest rozwijana informacja, która umożliwia sprawdzenie jaki zapis w JEDZu odpowiada naszym przepisom z art. 24 ust 1 i 5. Sprawdź, ale zapewne większość trzeba będzie zaznaczyć. Nie stawiam tego warunku, ponieważ uważam go za mało przydatny i niestety nie pamiętam który pkt do którego.
1
2017-09-13 08:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy