Forum


Powrót Plany postępowań o udzielenie zamówień i zamieszczanie na stronie - art. 13a

AZ

Adam Zagórski

0

Założyłem nowy wątek ponieważ opinie dotyczące tej sprawy znalazły się w innym miejscu.
Otóż zgodnie z art. 13a plany te muszą sporządzać zamawiający o których mowa w art 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ich związki . Przepis ten nie dotyczy np. zamawiających sektorowych. Jeżeli chodzi o kwestię od jakiego roku ( momentu ) rok ten plany moją być tworzone i publikowane na stronie internetowej ( ustawa weszła w życie 28 lipca br ) , jasno to określa art 14 noweli , który mówi , że przepisy tego artykułu mają zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r.
Założyłem nowy wątek ponieważ opinie dotyczące tej sprawy znalazły się w innym miejscu. Otóż zgodnie z art. 13a plany te muszą sporządzać zamawiający o których mowa w art 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ich związki . Przepis ten nie dotyczy np. zamawiających sektorowych. Jeżeli chodzi o kwestię od jakiego roku ( momentu ) rok ten plany moją być tworzone i publikowane na stronie internetowej ( ustawa weszła w życie 28 lipca br ) , jasno to określa art 14 noweli , który mówi , że przepisy tego artykułu mają zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r.
0
2016-07-29 05:47 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1044

Oczywiście, plany dopiero od 2017r.
Oczywiście, plany dopiero od 2017r.
1
2016-07-29 05:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy