Forum


Powrót zamówienie z wolnej ręki

K.

Kinga .....

0

W czerwcu ogłosiłam przetarg na roboty budowlane. nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym mogę udzielić zamóweinia z wolnej ręki. W przetargu nieograniczonym termin wykonania mam do końca września a z wolnej ręki zamówienie chcę udzielić teraz. Jak to jest z terminem. To jest przezcież istotna zmiana a zgodnie z zapisem ustawy nie można dokonować istotnych zmian w stosunku do przetargu nieograniczonego. Czy w takim razie muszę ogłosić kolejny przetarg czy mogę udzielić zamóweinia z wolnej ręki i termin przesunąć tak aby ten okres czasu na wykonanie był taki sam jaki dałam w przetargu czyli że wykonawca miał 3 miesiące na wykonanie ?
W czerwcu ogłosiłam przetarg na roboty budowlane. nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym mogę udzielić zamóweinia z wolnej ręki. W przetargu nieograniczonym termin wykonania mam do końca września a z wolnej ręki zamówienie chcę udzielić teraz. Jak to jest z terminem. To jest przezcież istotna zmiana a zgodnie z zapisem ustawy nie można dokonować istotnych zmian w stosunku do przetargu nieograniczonego. Czy w takim razie muszę ogłosić kolejny przetarg czy mogę udzielić zamóweinia z wolnej ręki i termin przesunąć tak aby ten okres czasu na wykonanie był taki sam jaki dałam w przetargu czyli że wykonawca miał 3 miesiące na wykonanie ?
1
2017-09-14 11:30 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

W takich przypadkach najlepiej jest wyznaczać termin w dniach/miesiącach od zawarcia umowy. Nie ma spójności poglądów co do prawidłowości przeprowadzenia wolnej ręki z terminem realizacji o okresie innym niż w pierwotnym postępowaniu.
W takich przypadkach najlepiej jest wyznaczać termin w dniach/miesiącach od zawarcia umowy. Nie ma spójności poglądów co do prawidłowości przeprowadzenia wolnej ręki z terminem realizacji o okresie innym niż w pierwotnym postępowaniu.
1
2017-09-14 11:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy