Forum


Powrót Interpretacja art. 24 ust. 1 pkt 16

W.

Włodzimierz .....

1

Czy punkt ten dotyczy wykonawcy, który wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji (skłamał) w postepowaniu kilka lat temu, czy dotyczy to aktualnie trwającego postępowania?
Czy punkt ten dotyczy wykonawcy, który wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji (skłamał) w postepowaniu kilka lat temu, czy dotyczy to aktualnie trwającego postępowania?
1
2017-09-15 13:12 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Aktualnego.
Proszę zwrócić uwagę, że nie wystarczające jest samo wprowadzenie w błąd - musi ono mieć charakter zamierzony lub wynikać z rażącego niedbalstwa.
Aktualnego. Proszę zwrócić uwagę, że nie wystarczające jest samo wprowadzenie w błąd - musi ono mieć charakter zamierzony lub wynikać z rażącego niedbalstwa.
1
2017-09-15 15:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy