Forum


Powrót Wybór najkorzystniejszej oferty po terminie związania ofertą

A.

Artur .....

0

Mam pytanie dotyczące możliwości wyboru oferty po terminie związania ofertą. O ile orzecznictwo co do możliwości zawarcia umowy po terminie związania jest jasne (że jest to możliwe) o tyle możliwość wyboru oferty nie jest takie jednoznaczne. Więcej opinii znalazłem na to że nie ma możliwości wyboru ponieważ pod względem cywilistycznym takiej oferty po prostu nie ma już. I nawet przerwanie biegu terminu związania ofertą o jeden dzień z powodu opóźnienia w przekazaniu oświadczenia powoduje brak możliwości wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej. Tezę te potwierdzałoby również ostatni komunikat zamieszczony na stronie UZP w sprawie orzeczenia 13 lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z.o.o. przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ECLI:EU:C:2017:557.
Natomiast istnieje też orzecznictwo mówiące o tym, że można dokonać takiego wyboru (inną kwestią jest wadium ale akurat u mnie wadium nie jest wymagane). Jedyną różnicą jest to, że wykonawca nie poniesie żadnych konsekwencji w przypadku odmowy podpisania umowy. I tutaj potwierdzeniem takiego podejścia jest uchwała z dnia 11.08.2015 r. sygn. akt KIO/KD43/15.
Doprecyzowując chodzi mi o sytuację, w której już raz wykonawca na wezwanie przedłużył a potem już samodzielnie z własnej inicjatywy nie przedłużył na kolejny dowolnie wskazany okres. W ustawie w art. 87 ust. 1 pkt 7a jest mowa o odrzuceniu w przypadku braku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu. Czyli mowa jest tutaj o przypadku gdzie to zamawiający się zwraca o przedłużenie, a wykonawca odmawia lub nie odpowiada.
Ku czemu się skłaniacie?
Mam pytanie dotyczące możliwości wyboru oferty po terminie związania ofertą. O ile orzecznictwo co do możliwości zawarcia umowy po terminie związania jest jasne (że jest to możliwe) o tyle możliwość wyboru oferty nie jest takie jednoznaczne. Więcej opinii znalazłem na to że nie ma możliwości wyboru ponieważ pod względem cywilistycznym takiej oferty po prostu nie ma już. I nawet przerwanie biegu terminu związania ofertą o jeden dzień z powodu opóźnienia w przekazaniu oświadczenia powoduje brak możliwości wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej. Tezę te potwierdzałoby również ostatni komunikat zamieszczony na stronie UZP w sprawie orzeczenia 13 lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z.o.o. przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ECLI:EU:C:2017:557. Natomiast istnieje też orzecznictwo mówiące o tym, że można dokonać takiego wyboru (inną kwestią jest wadium ale akurat u mnie wadium nie jest wymagane). Jedyną różnicą jest to, że wykonawca nie poniesie żadnych konsekwencji w przypadku odmowy podpisania umowy. I tutaj potwierdzeniem takiego podejścia jest uchwała z dnia 11.08.2015 r. sygn. akt KIO/KD43/15. Doprecyzowując chodzi mi o sytuację, w której już raz wykonawca na wezwanie przedłużył a potem już samodzielnie z własnej inicjatywy nie przedłużył na kolejny dowolnie wskazany okres. W ustawie w art. 87 ust. 1 pkt 7a jest mowa o odrzuceniu w przypadku braku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu. Czyli mowa jest tutaj o przypadku gdzie to zamawiający się zwraca o przedłużenie, a wykonawca odmawia lub nie odpowiada. Ku czemu się skłaniacie?
1
2017-09-20 17:19 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Skłaniam się ku uznaniu, że oferta, po upływie terminu związania, nie ma "mocy prawnej". Nie można oceniać ofert, które już nie wiążą wykonawców - taki wybór jest fikcyjny.
Skłaniam się ku uznaniu, że oferta, po upływie terminu związania, nie ma "mocy prawnej". Nie można oceniać ofert, które już nie wiążą wykonawców - taki wybór jest fikcyjny.
1
2017-09-21 07:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy