Forum


Powrót Prawo opcji

E.

Emilia .....

7

Witajcie, mam pytanie, czy Zamawiający mógł przewidzieć możliwość skorzystania z prawa opcjonalnego w formule zaprojektuj i wybuduj ? Mam wątpliwości, bo jednak przepis jednoznacznie wskazuje, że prawo opcji odnosi się wyłącznie do dostaw i usług. Zamówienie dotyczy zaprojektowania i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku, natomiast prawo opcji miałby dotyczyć oświetlenia oraz zagospodarowania terenu.
Witajcie, mam pytanie, czy Zamawiający mógł przewidzieć możliwość skorzystania z prawa opcjonalnego w formule zaprojektuj i wybuduj ? Mam wątpliwości, bo jednak przepis jednoznacznie wskazuje, że prawo opcji odnosi się wyłącznie do dostaw i usług. Zamówienie dotyczy zaprojektowania i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku, natomiast prawo opcji miałby dotyczyć oświetlenia oraz zagospodarowania terenu.
1
2017-09-23 10:58 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Istnieja opinie (orzeczenia) że prawo opcji dotyczy również RB
Istnieja opinie (orzeczenia) że prawo opcji dotyczy również RB
1
2017-09-23 11:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy