Forum


Powrót Poleganie na zdolnościach podmiotu trzeciego

A.

Agnieszka .....

0

Proszę o pomoc w tej kwestii. Zamówienie mamy z uwarunkowaniem iż z jednej strony nie dopuszczamy podwykonawstwa ale z drugiej Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów odnoszących się do warunków wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wiem że w przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia- teraz zdolność techniczna i zawodowa (Wykonawca ma obowiązek wykazać się sytuacją ekonomiczną i finansową oraz techniczną i zawodową) wiąże się z podwykonawstwem, zatem mając na uwadze, iż zgodnie z art. 22a ust. 4 w zw z art. 138m uPzp oraz orzecznictwem KIO dla realności udostępnienia wiedzy i doświadczenia (zdolności zawodowych) niezbędne jest powierzenie podmiotowi udostępniającemu wykonanie odpowiedniej części zamówienia oraz że w obecnym stanie prawnym (od 1 stycznia 2017 r) nie ma juz przepisu art. 36a ust. 3 uPzp proszę o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca może skutecznie wykazać warunek zdolności zawodowej w zakresie wymaganego doświadczenia przy pomocy zasobów podmiotu trzeciego?
Czy Wykonawca przy wykazaniu się doświadczeniem w wykonywaniu usług polegając na zasobach podmiotu trzeciego, nie angażując go tym samym do realizacji bieżącego zadania jako podwykonawcy.
Proszę o pomoc w tej kwestii. Zamówienie mamy z uwarunkowaniem iż z jednej strony nie dopuszczamy podwykonawstwa ale z drugiej Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów odnoszących się do warunków wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wiem że w przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia- teraz zdolność techniczna i zawodowa (Wykonawca ma obowiązek wykazać się sytuacją ekonomiczną i finansową oraz techniczną i zawodową) wiąże się z podwykonawstwem, zatem mając na uwadze, iż zgodnie z art. 22a ust. 4 w zw z art. 138m uPzp oraz orzecznictwem KIO dla realności udostępnienia wiedzy i doświadczenia (zdolności zawodowych) niezbędne jest powierzenie podmiotowi udostępniającemu wykonanie odpowiedniej części zamówienia oraz że w obecnym stanie prawnym (od 1 stycznia 2017 r) nie ma juz przepisu art. 36a ust. 3 uPzp proszę o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca może skutecznie wykazać warunek zdolności zawodowej w zakresie wymaganego doświadczenia przy pomocy zasobów podmiotu trzeciego? Czy Wykonawca przy wykazaniu się doświadczeniem w wykonywaniu usług polegając na zasobach podmiotu trzeciego, nie angażując go tym samym do realizacji bieżącego zadania jako podwykonawcy.
1
2017-09-26 11:56 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Wystąpić do Wykonawcy z żądaniem złożenia wyjaśnień. Po stronie Wykonawcy istnieje obowiązek udowodnienia realnego udziału.
Wystąpić do Wykonawcy z żądaniem złożenia wyjaśnień. Po stronie Wykonawcy istnieje obowiązek udowodnienia realnego udziału.
1
2017-09-26 14:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy