Forum


Powrót Błąd Zamawiającego w kryterium oceny ofert

P.

Patrycja .....

2

Co w przypadku błędu w kryterium oceny ofert Gwarancja Zamawiający punkty przyznał w następujący sposób
• wykonawca, który udzieli 24 miesięcznej gwarancji uzyska 0 punktów,
• wykonawca, który udzieli 36 miesięcznej gwarancji uzyska 20 punktów,
• wykonawca, który udzieli 48 miesięcznej gwarancji uzyska 10 punktów.
• wykonawca w powyższym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Żadna oferta nie wpłynęła z gwarancją 48 miesięczną . Czy powinno unieważnić się postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 . Czy jest jakies wyjście z tej sytuacji tj, przyznanie pkt. zgodnie z punktacją wpisaną przez Zamawiającego?? kwoty osiągają max. 1700 zł .
Co w przypadku błędu w kryterium oceny ofert Gwarancja Zamawiający punkty przyznał w następujący sposób • wykonawca, który udzieli 24 miesięcznej gwarancji uzyska 0 punktów, • wykonawca, który udzieli 36 miesięcznej gwarancji uzyska 20 punktów, • wykonawca, który udzieli 48 miesięcznej gwarancji uzyska 10 punktów. • wykonawca w powyższym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Żadna oferta nie wpłynęła z gwarancją 48 miesięczną . Czy powinno unieważnić się postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 . Czy jest jakies wyjście z tej sytuacji tj, przyznanie pkt. zgodnie z punktacją wpisaną przez Zamawiającego?? kwoty osiągają max. 1700 zł .
1
2017-09-26 13:46 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Kryterium mało-logiczne, ale uczciwe dla wszystkich.
Kryterium mało-logiczne, ale uczciwe dla wszystkich.
1
2017-09-26 14:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy