Forum


Powrót Zaproszenie do składania ofert

G.

Gabriela .....

2

Jeśli zaproszenie do składania ofert było wysyłane w dwóch różnych terminach i w każdym z nich otrzymano po jednej ofercie to można to uznać za prawidłowe? W regulaminie mamy zapis, że musi być wysłane do min 3 oferentów, a oferty muszą być co najmniej dwie. Wymóg jest spełniony, problem tylko w tym, że w dwóch terminach było wysłane zaproszenie do składania ofert. W drugim terminie firma, która złożyła ofertę za 1-ym razem nie odpisała.
Jeśli zaproszenie do składania ofert było wysyłane w dwóch różnych terminach i w każdym z nich otrzymano po jednej ofercie to można to uznać za prawidłowe? W regulaminie mamy zapis, że musi być wysłane do min 3 oferentów, a oferty muszą być co najmniej dwie. Wymóg jest spełniony, problem tylko w tym, że w dwóch terminach było wysłane zaproszenie do składania ofert. W drugim terminie firma, która złożyła ofertę za 1-ym razem nie odpisała.
1
2017-09-28 08:53 0

A.

Anna .....

6

Treść pytania wskazuje, że chodzi o zamówienia poniżej 30000€ tj takie których procedura wynika z wewnętrznego regulaminu. Trochę trudno jest interpretować jego postanowienia nie znając jego treści. Jednak wydaje się że jeśli postawiono wymóg dwóch ważnych ofert to chodzi o dwie oferty złożone w ramach jednego postepowania a nie kilku wszczynanych w różnym czasie.
Treść pytania wskazuje, że chodzi o zamówienia poniżej 30000€ tj takie których procedura wynika z wewnętrznego regulaminu. Trochę trudno jest interpretować jego postanowienia nie znając jego treści. Jednak wydaje się że jeśli postawiono wymóg dwóch ważnych ofert to chodzi o dwie oferty złożone w ramach jednego postepowania a nie kilku wszczynanych w różnym czasie.
1
2017-09-28 09:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy