Forum


Powrót zobowiązanie podmiotu trzeciego na etapie podpisywania umowy

KM

Karolina Misztal

14

Wzorcowa umowa na roboty budowlane ze strony UZP przewiduje jako załącznik dokument potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, (...), określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia (pkt 8.6 Umowy). Jak rozumiem, jest to dokument niż zobowiązanie podmiotu trzeciego do użyczenia zasobów, składane na etapie ubiegania się o zamówienie. Czy jest jakiś wzór takiego zobowiązania do umowy?
Wzorcowa umowa na roboty budowlane ze strony UZP przewiduje jako załącznik dokument potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, (...), określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia (pkt 8.6 Umowy). Jak rozumiem, jest to dokument niż zobowiązanie podmiotu trzeciego do użyczenia zasobów, składane na etapie ubiegania się o zamówienie. Czy jest jakiś wzór takiego zobowiązania do umowy?
0
2017-09-28 11:36 1

M.

Maria .....

59

to w zobowiązaniu o udostępnieniu zasobów podmiot trzeci zobowiązuje się do solidarnej odpowiedzialności, i ten dokument raczej powinien być załącznikiem do umowy, chyba nie zachodzi konieczność mnożenia papierków
to w zobowiązaniu o udostępnieniu zasobów podmiot trzeci zobowiązuje się do solidarnej odpowiedzialności, i ten dokument raczej powinien być załącznikiem do umowy, chyba nie zachodzi konieczność mnożenia papierków
1
2017-09-28 18:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy