Forum


Powrót Czy można wymagać aby wykonawca był autoryzowanym parenterm konkretnej firmy? i podac nazwe tej firmy?

J.

Justyna .....

0

Czy w SIWZ w warunkach udziału w postępowaniu można zapisać : Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż jest autoryzowanym partnerem firmy XYZ???? Chodzi o przetarg na przeprowadzenie szkoleń.
Czy w SIWZ w warunkach udziału w postępowaniu można zapisać : Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż jest autoryzowanym partnerem firmy XYZ???? Chodzi o przetarg na przeprowadzenie szkoleń.
1
2017-10-03 13:19 0

R.

Robert .....

56

Jeśli napisano w SIWZ to znaczy zamówienie o wartości powyżej 30 000 euro, tak?
Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czy takim zapisem nie naruszysz generalnej zasady w udzielaniu zamówień publicznych czyli uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
Jeśli napisano w SIWZ to znaczy zamówienie o wartości powyżej 30 000 euro, tak? Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czy takim zapisem nie naruszysz generalnej zasady w udzielaniu zamówień publicznych czyli uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
1
2017-10-03 15:17 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy