Forum


Powrót zapisy w treści SIWZ - wskazanie kwoty maksymalnej

K.

Katarzyna .....

1

Witam, czy w treści SIWZ można zawrzeć zapis, że cena jednostkowa produktu ma nie przekraczać kwoty 3 000,00 zł brutto, ponieważ zamawiający ma limit środków finansowych w klasyfikacji budżetowej na danym paragrafie, ( jeśli wydatek przekroczy określoną kwotę zmieni się klasyfikacja budżetowa, a zamawiający nie może przenieść środków między paragrafami). Jeśli cena jednostkowa przekroczy kwotę 3 000.00 zł brutto zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Witam, czy w treści SIWZ można zawrzeć zapis, że cena jednostkowa produktu ma nie przekraczać kwoty 3 000,00 zł brutto, ponieważ zamawiający ma limit środków finansowych w klasyfikacji budżetowej na danym paragrafie, ( jeśli wydatek przekroczy określoną kwotę zmieni się klasyfikacja budżetowa, a zamawiający nie może przenieść środków między paragrafami). Jeśli cena jednostkowa przekroczy kwotę 3 000.00 zł brutto zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
1
2017-10-03 15:43 0

M.

Mariusz .....

22

Nie nie można odrzucić oferty na takiej podstawie. W podanej sytuacji można jedynie unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Wydaje mi się, że nie ma przeszkód, aby opisać w SIWZ, że zachodzi taka sytuacja, jednakże może to mieć wyłącznie walor informacyjny dla wykonawców i w żaden sposób nie może powodować odrzucenia oferty.
Nie nie można odrzucić oferty na takiej podstawie. W podanej sytuacji można jedynie unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Wydaje mi się, że nie ma przeszkód, aby opisać w SIWZ, że zachodzi taka sytuacja, jednakże może to mieć wyłącznie walor informacyjny dla wykonawców i w żaden sposób nie może powodować odrzucenia oferty.
1
2017-10-04 08:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy