Forum


Powrót Termin złożenia oferty niezgodny z datą podpisania oferty przez Wykonawcę

J.

Janina .....

1

Wykonawca w formularzu oferty wpisał datę 15 września, do Zamawiającego wpłynęła 13 września. Termin składania ofert do 15 września. Wyjaśniać?
Wykonawca w formularzu oferty wpisał datę 15 września, do Zamawiającego wpłynęła 13 września. Termin składania ofert do 15 września. Wyjaśniać?
1
2017-10-04 11:26 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 653

Nie.
Nie.
1
2017-10-04 12:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy