Forum


Powrót Nie uzupełniona oferta

G.

Gabriela .....

2

Jeżeli Wykonawca składa ofertę i w jednej z rubryk nie podaje cen jednostkowych - jednak kwoty ogólne są wpisane i można dzieląc przez ilość dowiedzieć się jaka jest cena jedn., czy oferta podlega wykluczeniu?
Oferta de facto nie zawiera błędu w obliczeniu, tylko jest nie uzupełniona.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę i w jednej z rubryk nie podaje cen jednostkowych - jednak kwoty ogólne są wpisane i można dzieląc przez ilość dowiedzieć się jaka jest cena jedn., czy oferta podlega wykluczeniu? Oferta de facto nie zawiera błędu w obliczeniu, tylko jest nie uzupełniona.
1
2017-10-04 13:09 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 170

Trudno orzekać nie widząc oferty i sposobu rozliczenia, nie wiemy nawet czy wszystkie pozycje są takie same i można uznać iloraz działania za cenę pozycji.

Co do zasady przy wynagrodzeniu ryczałtowym uznaje się to za mało istotne uchybienie. Jednak bywają czasami zapisy wskazujące na możliwość opcji, zmniejszenia, faktycznej zapłaty za ilość szt, rozliczanie w częściach przy sukcesywnej dostawie - a wówczas brak jakiejś pozycji może skutkować uzasadnionym odrzuceniem.
Trudno orzekać nie widząc oferty i sposobu rozliczenia, nie wiemy nawet czy wszystkie pozycje są takie same i można uznać iloraz działania za cenę pozycji. Co do zasady przy wynagrodzeniu ryczałtowym uznaje się to za mało istotne uchybienie. Jednak bywają czasami zapisy wskazujące na możliwość opcji, zmniejszenia, faktycznej zapłaty za ilość szt, rozliczanie w częściach przy sukcesywnej dostawie - a wówczas brak jakiejś pozycji może skutkować uzasadnionym odrzuceniem.
1
2017-10-04 13:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy