Forum


Powrót zapisy w umowie dotyczące art.29 ust. 3a

E.

Ewa .....

2

Czy w umowie zastrzec tylko możliwość żądania dokumentów przez zamawiającego, tj. "w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę..." i to byłoby wystarczające , czy raczej żądać od wykonawcy po podpisaniu umowy pewnych dokumentów np. oświadczenia wykonawcy (lista pracowników zatrudnionych na umowę o pracę).
Czy w umowie zastrzec tylko możliwość żądania dokumentów przez zamawiającego, tj. "w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę..." i to byłoby wystarczające , czy raczej żądać od wykonawcy po podpisaniu umowy pewnych dokumentów np. oświadczenia wykonawcy (lista pracowników zatrudnionych na umowę o pracę).
1
2017-10-04 14:56 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Wybór Zamawiającego w jaki sposób ureguluje i skorzysta z przysługujących mu środków kontrolnych.
Wybór Zamawiającego w jaki sposób ureguluje i skorzysta z przysługujących mu środków kontrolnych.
1
2017-10-05 08:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy