Forum


Powrót wysokość sumy ubezpieczenia OC

M.

Małgorzata .....

0

proszę o podpowiedź, czy wartość polisy OC, która jest warunkiem udziału w postępowaniu, może niemal dwukrotnie przekroczyć szacunkową wartość zamówienia? Czy może to być uznane jako ograniczenie konkurencyjności? Chodzi o usługę wykonania dokumentacji technicznej (wartość szacunkowa zamówienia ok. 146 tyś, żądana suma gwarancyjna zamówienia 250 tyś.)
proszę o podpowiedź, czy wartość polisy OC, która jest warunkiem udziału w postępowaniu, może niemal dwukrotnie przekroczyć szacunkową wartość zamówienia? Czy może to być uznane jako ograniczenie konkurencyjności? Chodzi o usługę wykonania dokumentacji technicznej (wartość szacunkowa zamówienia ok. 146 tyś, żądana suma gwarancyjna zamówienia 250 tyś.)
1
2017-10-06 11:20 0

T.

Teresa .....

22

cyt. "opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków powinien być związany z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Zatem wysokość sumy gwarancyjnej polisy OC winna pozostawać w korelacji kwotowej z wartością przedmiotu zamówienia, gdyż taka zależność zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców, wyłączając tym samym podmioty niezdolne do jego realizacji"
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8F4ADFE01F
cyt. "opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków powinien być związany z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Zatem wysokość sumy gwarancyjnej polisy OC winna pozostawać w korelacji kwotowej z wartością przedmiotu zamówienia, gdyż taka zależność zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców, wyłączając tym samym podmioty niezdolne do jego realizacji" http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8F4ADFE01F
1
2017-10-09 10:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy