Forum


Powrót OBSŁUGA PRAWNICZA

A.

Agnieszka .....

11

Czy obsługa prawnicza to usługa powtarzająca się okresowo? (obsługa dotyczy zamówień publicznych, spraw administracyjnych, szkód itp), w każdym roku budżetowym musi być zapewniona, przeprowadzany jest przetarg na podmiot zewnętrzny (w ostatnich latach był to w jednym przypadku przetarg i zamówienie na 1 rok, następnie przetarg na 2 lata obsługi, obecnie trwa w wyniku przetargu umowa 3-letnia).
Poszukuję komentarzy, orzecznictwa.:-) i wskazówek na realizację usługi. Proszę również o opinie.
Czy obsługa prawnicza to usługa powtarzająca się okresowo? (obsługa dotyczy zamówień publicznych, spraw administracyjnych, szkód itp), w każdym roku budżetowym musi być zapewniona, przeprowadzany jest przetarg na podmiot zewnętrzny (w ostatnich latach był to w jednym przypadku przetarg i zamówienie na 1 rok, następnie przetarg na 2 lata obsługi, obecnie trwa w wyniku przetargu umowa 3-letnia). Poszukuję komentarzy, orzecznictwa.:-) i wskazówek na realizację usługi. Proszę również o opinie.
1
2016-07-31 21:15 0

W.

Walentyna .....

20

Usługi powtarzające się okresowo to usługi , gdy dane zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowane jest w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb.
Moim zdaniem usługi pocztowe należy zaliczyć do grupy usług powtarzających się okresowo i oszacować wartość zamówienia zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo ustawa Pzp nakazuje sumowanie wartości zamówień udzielanych w ciągu roku. Podstawową cechą rozróżniającą ten rodzaj zamówień jest ich cykliczność, tj. powtarzanie się w ściśle określonych, niekoniecznie jednakowych odstępach czasu, co wynika ze stałego zapotrzebowania na dane dostawy lub usługi, które muszą być regularnie zaspokajane (np. usługi sprzątania, dostawa gazet, catering). Istotna część takich zamówień charakteryzuje się także niemożliwością ich skumulowania i realizacji jednorazowo bez szkody dla zamierzonego efektu ich wykonania lub bez uszczerbku dla realizacji celu, któremu służą.
Usługi powtarzające się okresowo to usługi , gdy dane zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowane jest w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb. Moim zdaniem usługi pocztowe należy zaliczyć do grupy usług powtarzających się okresowo i oszacować wartość zamówienia zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo ustawa Pzp nakazuje sumowanie wartości zamówień udzielanych w ciągu roku. Podstawową cechą rozróżniającą ten rodzaj zamówień jest ich cykliczność, tj. powtarzanie się w ściśle określonych, niekoniecznie jednakowych odstępach czasu, co wynika ze stałego zapotrzebowania na dane dostawy lub usługi, które muszą być regularnie zaspokajane (np. usługi sprzątania, dostawa gazet, catering). Istotna część takich zamówień charakteryzuje się także niemożliwością ich skumulowania i realizacji jednorazowo bez szkody dla zamierzonego efektu ich wykonania lub bez uszczerbku dla realizacji celu, któremu służą.
1
2016-08-02 06:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy