Forum


Powrót Pełnomocnik

J.

Jacek .....

1

Czy pełnomocnik konsorcjum może złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu wszystkich konsorcjantów. W SIWZ jasno zapisałem, że każdy konsorcjant osobno. Wszyscy konsorcjanci złożyli osobno oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, natomiast oświadczenie o spełnieniu warunków pełnomocnik w imieniu wszystkich. Czy powinienem teraz wezwać wszystkich do złożenia odrębnych oświadczeń? PILNE!
Czy pełnomocnik konsorcjum może złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu wszystkich konsorcjantów. W SIWZ jasno zapisałem, że każdy konsorcjant osobno. Wszyscy konsorcjanci złożyli osobno oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, natomiast oświadczenie o spełnieniu warunków pełnomocnik w imieniu wszystkich. Czy powinienem teraz wezwać wszystkich do złożenia odrębnych oświadczeń? PILNE!
1
2017-10-09 11:12 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 166

Może.
Nic nie stoi na przeszkodzie żeby Pan XY upoważniony przez każdego z konsorcjantów złożył wobec każdego z nich niezbędne oświadczenia i dokumenty. Mało tego jeśli w dokumentach wyszczególnione są nazwy wszystkich członków, pełnomocnik może skutecznie złożyć nawet jeden wspólny dokument.
Może. Nic nie stoi na przeszkodzie żeby Pan XY upoważniony przez każdego z konsorcjantów złożył wobec każdego z nich niezbędne oświadczenia i dokumenty. Mało tego jeśli w dokumentach wyszczególnione są nazwy wszystkich członków, pełnomocnik może skutecznie złożyć nawet jeden wspólny dokument.
1
2017-10-09 13:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy